Behandelingen

Sportfysiotherapie

Als u een sportblessure krijgt, kan de sportfysiotherapeut u mogelijk helpen. Hij is namelijk opgeleid en ervaren in het voorkomen, opsporen en behandelen van blessures, die kunnen ontstaan door het uitoefenen van sport.

Sportfysiotherapie richt zich op het optimaliseren en versnellen van het herstel van de geblesseerde atleet, waarbij de lange termijn niet uit het oog wordt verloren: voorkomen van het opnieuw optreden van de blessure.

Een belangrijke ‘tool’ die een sportfysiotherapeut hiervoor gebruikt, en waarmee hij zich onderscheidt van andere disciplines in de fysiotherapie, is het in kaart brengen van een ‘bewegingsprofiel’ van een sporter. Deze bestaat bijna altijd uit een combinatie van een biomechanische analyse (met als resultaat bijvoorbeeld een beperkte heupmobiliteit), een inspanningsfysiologische analyse (bijvoorbeeld door middel van een vermogens- of uithoudingstest) en een bewegingsanalyse (vaak door middel van een videoanalyse van de sportbeweging zelf).

Regelmatig worden er tijdens een videoanalyse blessureoorzaken gevonden, die tijdens een gangbaar fysiotherapeutisch onderzoek niet of nauwelijks uit te filteren zijn. En vaak zijn nu juist deze zaken cruciaal in het voorkomen van het opnieuw optreden van de betreffende blessure. Mensen met een sportblessure kunnen bij Fysiotherapie Franken terecht voor een sport fysiotherapeutisch consult. Dat kan op eigen initiatief, op verwijzing van huisarts of specialist of op advies van de eigen fysiotherapeut. Tijdens het consult worden de klachten en problemen geïnventariseerd. Op grond hiervan wordt samen met u, indien nodig, een behandelplan opgesteld.