Behandelingen

Oncologiefysiotherapie

Het hebben of overleven van kanker heeft vele gevolgen. Voorkomende klachten kunnen zijn: conditieverlies, vermoeidheid, spierzwakte, pijn en spanningsklachten. Een oncologiefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten tijdens en na de ziekte.

Oncologiefysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor. Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologiefysiotherapie. Die behandelt dus de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en medische behandelingen tegen kanker.

Men kan dan denken aan spanningsklachten, pijn, fibrose, stug littekenweefsel, huidveranderingen, contracturen, verminderde beweeglijkheid, een veranderd lichaamsbeeld, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen, lymfeoedeem en vermoeidheid. Deze klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar kunnen beïnvloeden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed heeft op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces en/of in het sportveld.

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen, waarbij de oncologie fysiotherapeut kan helpen. Verder is het erg belangrijk om actief te blijven en te blijven of gaan bewegen. De oncologie fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.

In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij zijn leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de oncologiefysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. Zoals bijvoorbeeld lymfoedeem of een beperkte beweging.

Van veel medische behandelingen is bekend, wat de effecten kunnen zijn op lange termijn. Deze lange termijn effecten kunnen soms jaren later pas optreden, als de behandelingen en de nacontroles al lang voorbij zijn. Maar er komen steeds nieuwe behandelingen bij, waarvan we de lange termijn effecten misschien nog niet kennen. Veel lange termijn effecten hebben hun uitwerking op het bewegingsapparaat en men komt ermee bij de fysiotherapeut terecht. Het is dus altijd belangrijk om te vertellen, dat u ooit behandeld bent voor kanker als u jaren later met klachten naar de fysiotherapeut gaat. De oncologiefysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme goed op de hoogte van deze lange termijn effecten. Het is de bedoeling van de medische behandelingen, dat de patiënt geneest en weer alles kan doen, wat hij of zij voor de behandelingen ook deed.

Maar soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de palliatieve fase. . De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms heel lang duren. Belangrijks is dan, dat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk is. Daarvoor is een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging belangrijk. De oncologiefysiotherapeut begeleidt en adviseert u daarover.

In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologiefysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid, ademhalingsoefeningen.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Het is duidelijk dat fysiotherapie bij mensen met kanker vraagt om veel kennis en ervaring bij de fysiotherapeut. Hiervoor is een specialisatieopleiding gevolgd van een aantal jaren.

Mensen met kanker kunnen bij Fysiotherapie Franken terecht voor behandeling, maar ook voor een oncologisch fysiotherapeutisch consult. Dat kan op eigen initiatief, op verwijzing van huisarts of specialist of op advies van de eigen fysiotherapeut. Tijdens het consult worden de klachten en problemen geïnventariseerd. Op grond hiervan wordt samen met u het behandelplan besproken.