Behandelingen

Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en beweging. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken, die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit training, het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.Voor welke klachten?

Manuele therapie kan een oplossing bieden bij o.a.:
• hoofd- en nekpijn,
• nek- en schouderklachten die uitstralen naar de armen,
• rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn,
• lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen,
• heupklachten,
• bepaalde vormen van duizeligheid,
• kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten.
Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de eerste afspraak.

Directe toegankelijkheid

Als u zonder verwijzing komt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor manuele therapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de manueel therapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Onderzoek

Als er een indicatie is voor manuele therapie, volgt er een intake en onderzoek na de screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.

Behandeling

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld en een prognose gegeven. De behandeling die volgt, heeft tot doel de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie te verbeteren. De manueel therapeut probeert een verminderde beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms wordt de behandeling aangevuld met manipulaties ook wel “kraken” genoemd. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut, die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegings- mogelijkheden van het lichaam en het bijzonder de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van de klacht te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Hoe komt u bij een manueel therapeut terecht?

MManuele therapie is net als fysiotherapie toegankelijk na verwijzing of via de directe toegankelijkheid fysiotherapie. Dit houdt in dat u met en zonder verwijzing terecht kan. Manuele therapie wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed. Desondanks is het toch verstandig u te laten informeren over uw eigen verzekering en de polisvoorwaarden. Het aantal zittingen dat vergoed wordt kan namelijk per zorgverzekeraar verschillen.